Les migracions són una realitat estructural de la nostra societat i, per tant, continuarà havent-n’hi en un futur. Les tensions climàtiques, els conflictes violents o les crisis alimentàries i econòmiques  empenyen cada vegada més persones a migrar a la recerca de millors oportunitats de vida. 

Treballam per:

  • Millorar les condicions de vida de les comunitats d'origen i garantir els drets de la població migrant, desplaçada i refugiada. 
  • Augmentar la informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les persones migrants, desplaçades  i refugiades