Intercanvi amb Mohamed Fuad

8 de febrer de 2020

Compartim l'entrevista que va fer el Diari Menorca a Mohamed Fuad en motiu de la seva visita a Menorca. 

Mohamed Fuad és director de l’associació marroquina ATIL que treballa des de fa molts anys per la prevenció de l’abandonament escolar i la violència entre els joves. Les seves principals línies d’intervenció són:

  •          Prevenció de la violència en el medi escolar
  •          Prevenció de la violència fonamentada en el gènere
  •          Prevenció de la violència extremista

-       

 

El Fons Menorquí de Cooperació, a través de Mans Unides, fa dos anys que finança el projecte Prevenció de la radicalització violenta de la joventut a centres de secundària de Tetuán. Es tracta d’una iniciativa que treballa per prevenir la violència extremista entre els joves de Tetuan.

Entrevista Fuad