Tenim un compromís ferma amb les administracions públiques que formen part del Fons i també amb les persones destinatàries dels nostres recursos. Per aquesta raó, la nostra aplicació dels diners és rigorosa i controlam la seva distribució des de l’origen fins el destí final. Volem els comptes clars.

La transparència i la gestió responsable dels recursos que ens són confiats és fonamental. Per aquesta raó, ens sotmetem a diferents instruments de control que ens obliguen a fer feina amb eficàcia i eficiència per assolir la nostra missió, oferir comptes clars i aconseguir el màxim impacte per a que totes les persones puguin exercir els seus drets i gaudir d’una vida digna.

 

Auditories

15 resultats

Auditoria 2023

Auditoria 2022

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016

Auditoria 2015

Auditoria 2014

Auditoria 2013

Auditoria 2012

Auditoria 2011

Auditoria 2010

Auditoria 2009

Resum econòmic

14 resultats

Resum econòmic 2018

Resum econòmic 2017

Resum econòmic 2016