Els impactes del canvi climàtic provoquen un increment de les desigualtats i la pobresa arreu i molt especialment en els països del Sud Global. Paradoxalment, la meitat més pobre de la humanitat només és responsable del 10 per cent de les emissions d’efecte hivernacle i, per contra, és la en major mesura en pateix les conseqüències amb temperatures extremes, huracans o inundacions. Tot plegat, incrementa les desigualtats i la pobresa, alhora que empeny a les persones a migrar. 

Treballam per:

  • Disminuir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència davant dels efectes que té en les persones i poblacions més vulnerables.
  • Afavorir l’accés a l’aigua, sanejament, higiene i sobirania alimentària per a les poblacions més empobrides de manera sostenible.

DESTAQUEM

Realització de sis rutes a peu per camins públics de Menorca que travessen zones de valor ambiental i interès social. Aquestes sortides permetran un marc de reflexió pràctica i vivencial sobre el model d’illa que vivim i volem
Projecte per a la millora del servei de sanejament a la comuna rural de Tassift. Planteja la realització de diverses formacions a personal tècnic i polític i tallers de sensibilització a la població sobre el dret a l'aigua i la protecció dels recursos naturals
El projecte promou la protecció del medi ambient i l’enfortiment de l’acció municipal mitjançant la gestió responsable dels recursos naturals, l’accés a l’aigua i sanejament, el desenvolupament d’activitats econòmiques i la gestió de residus.