Treballem per:

  • Garantir uns mitjans de vida sostenible mitjançant la promoció, la conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.
  • Afavorir l'accés a l'aigua i al sanejament, així com millorar les capacitats de les comunitats locals per gestionar-los
  • Informar, sensibilitzar i acompanyar les administracions públiques (AAPP), les entitats i la ciutadania en el coneixement i l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relatius a la sostenibilitat.

DESTAQUEM

El Fons vol ser exemple d’espai sostenible mitjançant la promoció, la conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals. A partir d’una auditoria ambiental, s’executaran les mesures proposades per evitar el malbaratament de l’energia i fer un ús racional i eficient d’aquesta.
Projecte per a la millora del servei de sanejament a la comuna rural de Tassift. Planteja la realització de diverses formacions a personal tècnic i polític i tallers de sensibilització a la població sobre el dret a l'aigua i la protecció dels recursos naturals
El projecte promou la protecció del medi ambient i l’enfortiment de l’acció municipal mitjançant la gestió responsable dels recursos naturals, l’accés a l’aigua i sanejament, el desenvolupament d’activitats econòmiques i la gestió de residus.