Treballem per:

  • Garantir uns mitjans de vida sostenible mitjançant la promoció, la conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.
  • Afavorir l'accés a l'aigua i al sanejament, així com millorar les capacitats de les comunitats locals per gestionar-los
  • Informar, sensibilitzar i acompanyar les administracions públiques (AAPP), les entitats i la ciutadania en el coneixement i l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relatius a la sostenibilitat.

DESTAQUEM

Continuitat del projecte Un Fons Sostenible 2019 amb l'objectiu de finalitzar la implementació de les mesures d'eficiència energètica recollides a l'auditoria ambiental de les oficines del Fons Menorquí i ampliar l’estudi ambiental i l'execució de millores a tot l’edifici
Projecte per a la millora del servei de sanejament a la comuna rural de Tassift. Planteja la realització de diverses formacions a personal tècnic i polític i tallers de sensibilització a la població sobre el dret a l'aigua i la protecció dels recursos naturals
El projecte promou la protecció del medi ambient i l’enfortiment de l’acció municipal mitjançant la gestió responsable dels recursos naturals, l’accés a l’aigua i sanejament, el desenvolupament d’activitats econòmiques i la gestió de residus.