Un Fons més sostenibles 2020

Número:
2020510
Estat:
Actiu
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
10.859€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte està previst executar-lo en vàries fases i pretén convertir el Fons Menorquí de Cooperació en una entitat sostenible a nivell mediambiental i social a mig/ llarg termini, contribuint d'aquesta forma a l'augment del benestar i a l'autèntic progrés de les generacions presents i futures, en el seu entorn general. La sostenibilitat va més enllà del compliment de les obligacions jurídiques, fiscals o laborals, sent de vital importància l'augment en la inversió de capital humà, l'entorn i les relacions amb els interlocutors.

Des del Fons, es vol fomentar la sostenibilitat social i ambiental i a l’hora, té la voluntat de fomentar de manera activa l’associacionisme i el treball comunitari, col·laborant en el seu desenvolupament i creixement, respectant en tot moment la seva independència i la seva autonomia. Una de les formes de donar suport, és la cessió per ús del local per a desenvolupar activitats d’interès públic i social al municipi.

El primer pas, ha estat treballar cap a ser una entitat més sostenible, i s'ha dut a terme una auditoria energètica i mediambiental per implementar, les actuacions pertinents per fomentar el bon ús de l’energia, ferne un ús racional i eficient, així com evitar malbarataments. Shaurà davaluar lestat actual de les instal·lacions d’electricitat i la utilització dels serveis.

En la segona fase del projecte, es té previst finalitzar la implementació de les mesures proposades i ampliar l’estudi i execució a tot l’edifici, on una part és municipal i l’altre són habitatges de protecció oficial (alguns en règim de lloguer i altres en règim de propietat). Alguns exemples de les mesures per implementar són:

  • Reducció potència contractada
  • Substitució enllumenat per làmpades LED
  • Aprofitament llum natural mitjançant la reordenació d’usos i horaris dels locals
  • Control automàtic enllumenat (sensors de presencia)
  • Substitució dels radiadors portàtils per Bombes de Calor
  • Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum
  • Formació/Conscienciació sobre l'estalvi energètic i l'ús responsable de l'energia.