Un Fons més sostenible 2020

Número:
2020510
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Col·lectius tècnics o professionals
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
9.096€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte és la continuitat del projecte Un Fons Sostenible 2019 i té com a finalitat convertir el Fons Menorquí de Cooperació en una entitat sostenible a nivell mediambiental i social a mig/ llarg termini, contribuint d'aquesta forma a l'augment del benestar i a l'autèntic progrés de les generacions presents i futures, en el seu entorn general. La sostenibilitat va més enllà del compliment de les obligacions jurídiques, fiscals o laborals, sent de vital importància l'augment en la inversió de capital humà, l'entorn i les relacions amb els interlocutors.

En la segona fase del projecte, es té previst finalitzar la implementació de les mesures proposades i ampliar l’estudi i execució a tot l’edifici, on una part és municipal i l’altre són habitatges de protecció oficial (alguns en règim de lloguer i altres en règim de propietat).

Alguns exemples de les mesures per implementar són:

  • Reducció potència contractada
  • Substitució enllumenat per làmpades LED
  • Aprofitament llum natural mitjançant la reordenació d’usos i horaris dels locals
  • Control automàtic enllumenat (sensors de presència)
  • Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum
  • Formació/Conscienciació sobre l'estalvi i l'ús responsable de l'energia