Un Fons més sostenible

Número:
2019502
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Col·lectius tècnics o professionals
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
1.763,00
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte pretén convertir el Fons Menorquí de Cooperació en una entitat sostenible a nivell mediambiental i social a mig/ llarg termini, contribuint d'aquesta forma a l'augment del benestar i a l'autèntic progrés de les generacions presents i futures, en el seu entorn general. La sostenibilitat va més enllà del compliment de les obligacions jurídiques, fiscals o laborals, sent de vital importància l'augment en la inversió de capital humà, l'entorn i les relacions amb els interlocutors.
Des del Fons, es vol fomentar la sostenibilitat social i ambiental i a l’hora, té la voluntat de fomentar de manera activa l’associacionisme i el treball comunitari, col·laborant en el seu desenvolupament i creixement, respectant en tot moment la seva independència i la seva autonomia. Una de les formes de donar suport, és la cessió per ús del local per a desenvolupar activitats d’interès públic i social al municipi.
El primer pas, per tal de treballar cap a ser una entitat més sostenible, ha estat realitzar una auditoria energètica i mediambiental i implementar mesures d’estalvi energètic en els sistemes de calefacció.
En una segona fase del projecte, que es realitzarà a finals del 2020, es portaran a terme la resta de  mesures recollides a l'auditoria.

DOCUMENTS ADJUNTS
ENLLAÇOS RELACIONATS