Serveis de salut primària i salut mental per a la població refugiada i d’acollida vulnerable al Líban a través d’Unitats Mòbils Mèdiques

Número:
2022264
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
LÍBAN
Continent:
ÀSIA
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
70.000€
Entitat executora:
Cáritas Líbano
SINOPSI:

El projecte contribueix a la consecució del dret humà a la salut, facilitant l’accés a serveis de salut primària i salut mental de qualitat, de la població local en situació de exclusió i vulnerabilitat social de les comunitats d’acollida, prestant especial atenció a les dones. El soci local, Càritas Líban, a través de tres Unitats Mèdiques Mòbils (UMM), proporcionarà l’atenció mèdica i l’atenció a la salut mental en dues localitzacions caracteritzades per l’alta concentració de població refugiada exclosa, en aïllament i absència de recursos sanitaris i socials, en la Governació del Nord: Sir Denniyed – Aassoun i en la Gobernació de Bekaa: Bar Elias. El soci local compta amb coneixement profund i experiència demostrada en aquesta zona d’intervenció.

Les UMM estan formades per un metge de família, infermera, psicòloga i treballadora social, es desplaçaran tres vegades per setmana a les localitzacions identificades, i proporcionaran gratuïtament un mínim de 1.500 consultes mèdiques, 1.200 serveis d’infermeria, 1.000 consultes psicològiques, 250 proves diagnòstiques i distribuiran un mínim de 4.000 medicaments al llarg de l’any d’implementació del projecte. Es realitzaran també gestions de coordinació i derivació a serveis sanitaris secundaris necessaris. Amb això, el 70% dels titulars de dret haurà millorat el seu estat de salut física i/o mental.