Seguretat alimentària i l’enfortiment de l'higiene bàsica a 10 comunitats de San Lucas

Número:
2020329
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Camperols i població rural
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
11.995€
Entitat executora:
Treball Solidari
SINOPSI:

San Lucas és un dels 15 municipis ubicat al Corredor Seco de l’àrea de Las Segovias, Nicaragua, on la concurrència d’hiverns dolents amb pluges poc regulars, es sumen períodes de profundes sequeres, que suposen la inseguretat alimentària per les comunitats. Com alternativa, es ve donant una forta migració rural capa a països veïns com El Salvador i Costa Rica, i Espanya, a fi de cobrir l’alimentació familiar mitjançant remeses. La pandèmia ha acabat amb molts llocs de treball i tallat amb els fluxos de remeses, augmentant de nou la inseguretat alimentària.
El govern de Nicaragua no ha implementat mesures de contenció a la propagació de la pandèmia. La situació a 16 de juny era segons dades oficials 1661 contagis i 64 defuncions, mentre que l’Observatori Ciutadà feia el càlcul d’uns 5027 casos sospitosos, 4971 positius i 1398 defuncions.
La pandèmia ha incrementat la vulnerabilitat de les persones i famílies més pobres del Corredor Seco de l’àrea de Las Segovias i per tant, de San Lucas.

Aquest projecte pretén millorar la seguretat alimentària i les condicions de salut preventiva a 10 comunitats del municipi de San Lucas a través de les següents accions: 

  • Es distribuiran 200 paquets alimentaris a 200 famílies (28% de les 719 famílies de les 10 comunitats)
  • Capacitació de 30 brigadistes de salut que durant 6 mesos realitzaran visites als domicilis de les 10 comunitats, per promoure canvis de comportament sobre higiene personal i prevenció de contagi.
  • Capacitació dels docents de 10 escoles d’educació primària per a la promoció d’hàbits d’higiene personal i prevenció del contagi.
  • Es dotarà de recipients amb aixeta a les 200 famílies i a les 10 escoles per a rentar-se les mans, així com sabó i materials educatius i de sensibilització.