Reforçar l’observatori de drets humans a la ruta argelina

Número:
2021152
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
ARGÈLIA
Continent:
ÀFRICA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
30.265 €
Entitat executora:
Colectivo Caminando Fronteras
SINOPSI:

El projecte pretén investigar i aprofundir en la realitat de les migracions des de la ruta algeriana fins a Espanya i les Illes Balears. A través de la investigació social i el treball amb comunitats migrants, es cerca visibilitzar i denunciar les pràctiques de la necropolítica i com afecta a la població en moviment de i des d'Algèria.

En paral·lel, davant de les polítiques actuals de criminalització i militarització, s'impulsen estratègies a favor de les polítiques de vida i protecció de comunitats migrants i de les organitzacions que treballen per defensar els seus drets.

El treball del projecte s'organitza al voltant de dos objectius:

- Reforçar les tasques de l'Observatori Caminando Fronteras per al seguiment dels drets humans a la ruta d'Algèria. Per això s'establiran unes línies d'atenció telefònica per a persones migrants en aquesta ruta i es realitzarà investigació i seguiment de la situació particular de la migració des d'Algèria. A més, es publicaran les dades i resultats de la investigació per sensibilitzar a la població d'una problemàtica que atempta contra els drets humans.

- Reforçar iniciatives i estratègies relatives a la cerca i identificació de víctimes i persones desaparegudes d'Algèria. Fent feina amb comunitats migrants algerianes, familiars del país i organitzacions internacionals que cerquen dignificar i protegir els drets de les persones que desapareixen i/o moren en aquesta ruta. Aquesta feina es desenvolupa amb la feina directa amb persones migrants i les seves famílies, reforçant els sistemes de comunicació amb famílies de la ruta d'Algèria, i amb organitzacions socials que donen suport a les comunitats migrants a les Balears i Llevant, així com a les administracions públiques implicades en la protecció de la vida a la mar.