Prevenció de la radicalització violenta de joves

Número:
2019250
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Joves
País:
MARROC
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
70.000,00€
Entitat executora:
Mans Unides i ATIL
SINOPSI:

El present projecte constitueix una tercera fase d’un procés de prevenció de la radicalització violenta de joves a barris vulnerables de la ciutat de Tetuan. A les anteriors fases, la segona recolzada pel Fons Menorquí, s’ha dissenyat un model de prevenció de la radicalització a través del desenvolupament de programes socioeducatirus de prevenció, capacitació , sensibilitzant i implicant al conjunt de la comunitat socioeducativa, i s’ha implementat a tres centres públics d’ensenyança secundària del barri de Coelma.

En aquesta tercera fase del procés s’aplica el model posat en marxa a la fase anterior al barri de Taboula-Nakata, de característiques similars en quan a antecedents de radicalisme i vulnerabilitat social. Per això, es duu a terme un diagnòstic i un pla d’acció  per afrontar aquesta problemàtica en tres centres públics d’educació secundària del barri concret, utilitzant les eines i aprenentatges de les fases anteriors, capacitant, sensibilitzant i implicant a l conjunt de la comunitat socioeducativa, des de l’Acadèmia Regional d’Educació i Formació de la regió de Tànger-Tetuan-Alhucemas (AREF), professors/es, AMPA’s, alumnes i consells, i organitzacions socioeducatives que desenvolupen projectes d’intervenció social a la zona.

De manera complementària, als dos barris d’intervenció, Coelma i Taboula-Nakata, es posa en marxa un procés d’apoderament dels i les joves, a través del diagnòstic sobre la seva participació en les escoles i ales seves comunitats, la capacitació de líders i lidereses, l’enfortiment de les estructures de participació de l’alumnat a les escoles i la posada en marxa d’iniciatives socioeducatives gestionades per ells i elles mateixes, reforçant així la seva capacitat d’incidència a l’escola i respecte a la resta d’actors de la comunitat socioeducativa i en les pròpies comunitats, exercint els seus drets i liderant un procés de transformació com agents de canvi.

La població titular de drets del projecte serà de 350 alumnes (al menys la meitat dones) dels 6 centres públics d’ensenyança secundària dels barris perifèrics de Taboula-Nakata i Coelma, juntament amb al menys 60 membres de les famílies de l’alumnat (al menys 30% homes) i al menys 30 formadors: educadors d’organitzacions socials comunitàries i professors/es dels centres públics (al menys la meitat de dones).