Prestació de serveis d’atenció sanitària d’emergència

Número:
2020325
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
Creu Roja
SINOPSI:

Es contribuirà durant dotze mesos (8 coberts pel Fons) a la reducció de la mortalitat i la morbiditat de les persones que pateixen una urgència o emergència sanitària a l’assegurar l’atenció mèdica a les àrees nord i centre de la Franja de Gaza (Gaza nord i Gaza i Deir el Balah).
La continuïtat garantida dels Serveis Mèdics d’Emergències (SME) per part de MLRP facilitarà -a nivell de proposta global- l’atenció de, al menys 6.800 emergències incloent el trasllat de 800 pacients. Així mateix, els equips d’emergències mèdiques podran donar resposta a qualsevol potencial emergència derivada del conflicte israelo-palestí i de situacions de desastres naturals. Es recolzarà la prestació de serveis mèdics d’emergència a través de les tres estacions i una subestació, que actuaran a un radi d’acció de 3 governaments que integren una població de 1.294.775 persones.