Millorada la gestió sostenible i amb Enfocament de Gènere cap a la disponibilitat i accés a l'aigua potable

Número:
2023171
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
70.000,00 €
Entitat executora:
UCOM
SINOPSI:

El projecte tracta de solucionar el problema de la falta d’accés i disponibilitat d’aigua neta i assequible a la comunitat rural amb gran dispersió de la población, Samascunda, sent la restitució del dret humà a aquest servei una demanda continuada de la població.

El municipi de Yalagüina està ubicat al corredor sec del departament de Madriz. La comunitat de Samascunda, on es desenvolupa el projecte, té la totalitat del seu territori en aquest corredor. La zona pateix una forta sequera i les famílies que hi viuen estan en situació de pobresa o extrema pobresa. A això se li ha de sumar que no tenen accés a aigua potable, cosa que afecta a la seva salut de forma directa.

De forma general, són les dones les encarregades a anar a buscar diàriament l’aigua per a tota la família, fet que no les permet realitzar altres activitats.  El projecte integra la gestió de recursos hídrics amb Enfocament de Gènere per la indivisibilitat que hi ha en la relació de pobresa - gènere - aigua. La participació en la gestió de l’aigua també enforteix la dignitat de la dona en tenir veu en la presa de decisions en la satisfacció d’aquest dret humà vulnerat. Molts infants també realitzen aquesta tasca i això fa baixar el nombre d’infants escolaritzats.

La població protagonista sobreviu de l’agricultura de grans bàsics, de la ramaderia extensiva a petita escala, hortalisses i cafè. La majoria de les persones que treballen són jornalers sense terra, que treballen en finques dels municipis més propers. El sou que guanyen no és suficient per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies, amb un ingrés mensual de 159,64€ i un cost de la cistella bàsica per a alimentació que puja 511,61€/mes.

El propòsit d’aquest projecte és resoldre la manca d’aigua de la comunitat de Samascunda millorant-ne l’accés a través de la construcció d’un MABE (Mini Aquaducte per Bombeig Elèctric). Dita comunitat es troba a 6 quilòmetres de distància de l’àrea urbana municipal i del principal pou d’aprofitament hídric.

Les principals activitats a desenvolupar RE.1- Identificades i consensuades necessitats, interessos, alternatives i sostenibilitat en relació amb el dret humà a l'aigua salubre amb EdG. A.1.1. Enfortir l’organització comunitària amb EdG, A.1.2. Organitzar i consultar les famílies en protagonisme directe gestió recursos hídrics amb EdG, A.1.3. Elaborar i aprovar el PIAM 2023 per part del Consell Municipal amb participació inclusiva a grups vulnerables a ASH amb EdG, A.1.4. Divulgar les diferents fases del projecte. RE.2- 82 famílies tenen millores en la restitució del dret humà a l'aigua salubre i accessible sota l'estratègia de gestió integrada dels recursos hídrics amb EdG, A.2.1. Realitzar un estudi de factibilitat, A.2.2. Legalitzar terreny, A.2.3. Construcció del MABE i obres connexes, A.2.4. Elaborar i negociar la implementació del pla de gestió ambiental. S'integra una activitat transversal que és comú per a tots els resultats Coordinar l'execució, el seguiment i l'avaluació del projecte.