Millora de l'assistència mèdica a la població refugiada palestina

Número:
2019252
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
35.000,00€
Entitat executora:
Creu Roja
SINOPSI:

Durant 12 mesos el projecte contribuirà a proveir assistència mèdica universal i de qualitat a 10.500 persones a través de 5 hospitals de la MLRP repartits al llarg del país.

Concretament, la intervenció es farà càrrec de:

  •  La cobertura del copagament de serveis obstètrics i ginecològics a 70 dones en situació de vulnerabilitat 
  • Dotació de medicaments específics i de material mèdic per assegurar la reposició i stock dels departaments dels cinc serveis de MLRP. S’estima que amb la dotació d’aquest material es podrà atendre a 5000 pacients en els diferents hospitals
  • Dotació de material radiològic per a l’hospital de Nasra. Material imprescindible per fer les proves complementàries radiològiques per diagnòstics i processos quirúrgics, traumatològics, neurològics, oncològics i cardiològics. S’estima, que al voltant de 5.430 persones faran ús d’aquest equipament.