Millora de l'accés a serveis d’aigua a l’àmbit rural dispers

Número:
2019323
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
UCOM
SINOPSI:

L’accés d’aigua per al consum humà en quantitat, qualitat i temps acceptable, i assequible en correspondència al context territorial, és un dret humà bàsic de la població. L’acció proposada persegueix impulsar i dinamitzar la gestió organitzada de la municipalitat i la comunitat, per sufragar la urgent calamitat sanitària aguditzada per la carència d’aigua per al consum humà de 110 famílies integrades per 427 persones (47,54% dones i 52,46% homes), es destaca la població del 19,44% que són fillets i filletes menors de 12 anys. 
 
La situació d’emergència es deu a la sequera des del el passat mes d’octubre de 2018 i col·lapse total de l’única font d’aigua de la que disposava la comunitat de San Ramón la Cruz per abastir-se per al consum humà bàsic. En l’actualitat les famílies de la comunitat són abastides regularment d’aigua cada tres dies, amb una capacitat de 7 litres d’aigua per persona. Aquesta activitat està coberta per la municipalitat a través d’un camió cisterna. 
 
La intervenció s’alinea a l’ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible per a tothom. 
 
Les línies estratègiques d’intervenció seran: 
 

  1.  Contractació dels serveis de perforació mecanitzada d’un pou de perforació per a la instal·lació d’un MABE, mini aqüeducte per bombeig elèctric i la construcció d’obres annexes. A més a més s’implementaran activitats d’autoconstrucció vistes com a un procés de creació de capacitats en les pròpies famílies implicades, assegurant d’aquesta manera la sostenibilitat dels resultats de l’acció en el temps i l’impacte en la millora de les condicions de salut de la població meta. Jornals de feina comunitària en contraprestació social al projecte. Es tracta d’optimitzar els equips i subministres que estan instal·lats a l’actual MABE i són utilitzables com són; la cisterna d’emmagatzematge, el sistema elèctric, etc.  
     
  2. Recolzar i enfortir la participació de la comunitat en la millora de la gestió de l’aigua i dels seu entorn ambiental. Mitjançant un procés formatiu es reforçarà l’organització comunitària existent en el territori des de l’enfoc de responsabilitat social compartida, i tracta d’incidir en la promoció de la igualtat entre els homes i dones en la seva relació directa amb la transversalització d’ambdós enfocs que permetran fomentar l’equitat i igualtat, transparència i una participació inclusiva i plural durant el desenvolupament de les activitats. 

 
Es pretén enfortir les capacitats de la municipalitat de Yalagüina en el Departament de Madriz, en el marc de les seves competències, entenent el paper del municipi i de l’administració pública municipal en la lluita contra la pobresa, focalitzant les situacions d’emergència i de resiliència davant el canvi climàtic.

 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS