Millora de l'accés, qualitat i gestió de l'aigua potable a Tamrabet

Número:
2019136
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
MARROC
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
70.000,00€
Entitat executora:
ADEO
SINOPSI:

El projecte planteja la construcció d'una infraestructura per facilitar l'accés domiciliari a l'aigua potable a la comunitat de Tamrabet.

 Per aconseguir aquest objectiu el projecte s'estructura en tres eixos d'acció:

  • Construcció d'una infraestructura d'extracció, emmagatzematge i distribució d'aigua potable a les cases del douar. Aquesta infraestructura constarà de:
    • Una estació de bombeig equipada per extreure l'aigua potable identificat i excavat per l'empresa loukos
    • Una canalització de 1000 metres líneals per connectar l'estació de bombeig amb el dipòsit d'aigua potable
    • Un dipòsit d'aigua potable amb capacitat per a 70 tones
  • Accions de sensibilització sobre la utilització raonable de l'aigua potable i els riscos d'utiltizar aigua de fonts no controlades
  • Crear un sistema de gestió del servei d'aigua potable amb participació femenina