Millora de la disponibilitat d'aigua i gestió sostenible amb enfocament de gènere al municipi de Yalagüina

Número:
2021336
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
50.000 €
Entitat executora:
UCOM
SINOPSI:

Les comunitats de Chagüite Grande i Esquipulas (municipi de Yalagüina, al corredor sec del departament de Madriz) presenten un reduït accés a l'aigua potable. Això provoca un efecte directe en la reducció de la seva qualitat de vida i es converteix en causa directa de pobresa i desigualtat, ja que els sectors més vulnerables davant aquesta situació són les dones i els fillets i filletes.

La població compta amb una disponibilitat d'aigua escassa (4,33 gpmm) que es distribueixen de sis fonts d'abastiment esgotades, quantia que no abasta el nivell estipulat en temps d'emergència segons els estàndards de consum de l'OMS. 

La intervenció vol contribuir a millorar la resiliència davant els efectes de la Covid-19, assegurant l'accés i disponibilitat a l'abastiment d'aigua potable a 127 famílies amb una població de 643 persones, 45% dones i 55% homes. Aquesta millora es pretén complementar amb altres actors de la zona i les institucions locals.

El projecte contempla la construcció d'un mini aqüeducte per bombeig elèctric que s'integrarà a la xarxa d'abastiment actual per millorar-ne la cobertura. Els principals resultats que es pretenen aconseguir són:

  • Detecció de necessitats, interessos, expectatives amb relació al dret humà d'aigua identificades segons gènere.
  • Organització de CAP's (Comitès d'Aigua Potable), integrant homes i dones.
  • 127 famílies compten amb millores en la restitució del dret humà a l'aigua potable i assequible dins d'una estratègia de gestió integrada dels recursos hídrics amb enfocament de gènere.
  • El projecte comptarà també amb un procés formatiu des d'una metodologia participativa, per enfortir l'organització comunitària en la gestió integrada dels recursos hídrics amb enfocament de gènere, resiliència davant del canvi climàtic, promoció de cures davant la Covid-19, bones relacions de gènere i sostenibilitat ambiental.