Microxarxes a punt: de Pentalpha a Tangram

Número:
2020515
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Dones
Àmbit:
Perspectiva de gènere
Aportació del Fons:
5.000€
Entitat executora:
Associació Tangram