Intervenció intercultural Dalt Sa Quintana

Número:
2020505
Estat:
Tancat
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
10.000€
Entitat executora:
Fons Menorquí
SINOPSI:

Aquest projecte pretén millorar la qualitat de vida al barri generant respostes veïnals i col·lectives a les diferents situacions de necessitat i exclusió social que tenen i vol donar resposta al malestar veïnal davant entorns socials difícils i conflictius amb altres col·lectius.

El projecte estimularà la mobilització ciutadana, incidint sobre el capital social de del barri a través de la seva AAVV i establirà canals de comunicació i influència entre els veïns i veïnes del barri i la resta d’actors que influeixen en la seva construcció, especialment el col·lectiu d’equatorians i cubans que utilitzen l’espai públic i els referents municipals per tal de donar una major cohesió, millorar la convivència i facilitar l’alineament a l’entramat social de la comunitat

L’objectiu general és incrementar les capacitats individuals i col·lectives dels veïns i veïnes del barri de Dalt Sa Quintana de Ciutadella, augmentant el seu apoderament per donar resposta a les necessitats i problemes que comparteixen en tant que veïns i veïnes del barri.

DOCUMENTS ADJUNTS