Governança i gestió comunitària de l’aigua a Panchimalquito

Número:
2020142
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
EL SALVADOR
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
70.000€
Entitat executora:
ACUA
SINOPSI:

El problema central identificat, és el limitat accés i maneig sostenible de l’aigua al canton Panchimalquito, municipi de Panchimalquito. En aquesta zona hi habiten 223 famílies, 781 persones (414 dones i 367 homes) amb mancances d’aigua als domicilis. La seva font d’abastiment és per mitjà de cànters, la qual cosa els proporciona 2 barrils cada quatre dies (0,4 mt3 per setmana); és a dir 1,6 mt3 al mes. Contradictori amb el que estableix la OMS, i del reglament Tècnic de Innocuïtat de El Salvador que marca la mitjana d’aigua per persona de 100 litres diaris, i per família a l’accés a aigua potable és de 0,4mt3 diaris, i 12 mt3 al mes.
La falta d’aigua apta per al consum humà afecta a la precària economia familiar i la seva salut, donat que per abastir-se les famílies de Panchimalquito accedeixen a aigua de pous i rius, dels quals no es coneix la procedència del aigua que consumeixen. Aquesta situació afecta directament a les dones i filletes que són les encarregades del transport de l’aigua i de la cura de menors i gent major, molts d’ells afectats per malalties gastrointestinals. Aquest fet reverteix negativament en la salut i en el temps lleure de les dones, limitant la seva participació d’activitats comunitàries, socials i econòmiques.
El projecte busca contribuir a promoure la governança i gestió comunitària de l’aigua per al benestar de les famílies, amb especial atenció a les necessitat de les dones i les filletes del canton Panchimalquito. 

n hi participaran 118 dones i 105 homes en representació de les 223 famílies de la comunitat.

Per això, s’han definit dues línies d’acció: 

 

 • Ampliar la disponibilitat d’aigua de qualitat i quantitat per abastir, per mitjà de cantireres (fase I) a 223 famílies del canton Panchimalquito. La millora del sistema inclou:
  • La perforació d’un pou, anàlisis d’aigua i instal•lació de sistema elèctric
  • La construcció de la caseta de bombeig i la instal•lació del sistema elèctric
  • La construcció de cantireres a la comunitat de Panchimalquito
  • Realització d'una campanya de neteja a la comunitat de Panchimalquito coordinada amb MINSAL i la Municipalitat.
 • Enfortit el teixit organitzatiu per a la governança de l’aigua amb la participació equitativa de dones i homes. Es preveuen les següents actuacions:
  • Formació sobre el dret humà a l’aigua i sanejament (ODS6)
  • Formació en gènere (feminisme i masculinitat), lideratge comunitari i prevenció de violència,
  • Conformació dels 25 comitès de cantereres a la comunitat Panchimalquito
  • Gestió i implementació de l’Acord Públic Comunitari entre la comunitat Panchimalquito, l’alcaldia i ACUA

El sistema comunitari d’aigua potable per cantirera de Panchimalquito serà administrat pels comitès de cantireres, conformats per un 50% de dones que ocuparan els càrrecs gerencials per una millor administració, manteniment i sostenibilitat.