Gestió de recursos ambientals i residus sòlids a Ometepe

Número:
2018130
Estat:
Tancat
País:
NICARAGUA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
70.000€
Entitat executora:
ASOCIACIÓN TECUILCAN
SINOPSI:

El programa Ambient i Desenvolupament en sostenibilitat, té una duració de tres anys, que comprèn diferents Projectes anuals. El programa posa èmfasis a contribuir a la resolució de problemes i dificultats que té la població en el deteriorament dels recursos naturals, ajudar a que la població millori l’accés a l’aigua i sanejament, les falta de feina i ingressos que té la població, disminuir la contaminació ambiental i en que joves i dones aconsegueixin inserir dinàmiques d’emprenedoria i treball per a que es generin ingressos, harmonitzar la relació entre les persones que encara ara està deteriorada. Per tant, el programa contribuirà a “la protecció del medi ambient i a l’enfortiment de l’acció municipal mitjançant la gestió responsable dels recursos naturals, l’accés a l’aigua i sanejament, el desenvolupament d’activitats econòmiques, la gestió de residus i la habilitació de joves i dones per a la serva inserció al món professional i laboral enfortint a la vegada els mecanisme i instruments per a la gestió de conflictes entre les persones i promovent la cultura de pau”.

Per assolir aquestes fites el Programa compta amb dos eixos de feina:

  1. Implicar a la població en la gestió tècnica i administrativa per a la protecció i ús racional dels recursos naturals, per la “bona” gestió del territori, en favor del benestar de la població.
  2. Acompanyar a famílies en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques responsables de l’ús i reutilització dels residus que generen

 

El programa té diferents àmbits d’incidència pel que fa al recolzament de la població. La seva fita és la població total de l’illa però més específicament la població que s’ubica als voltants del Volcà Maderas, nou comunitats i vuit comunitats de la part Oest i Sud del Volcà Concepción, sent una població aproximada de 15.000 habitants dels que 3.000 són de la comunitat estudiantil. Però de manera directe s’arribarà a unes 5.500 persones en total. L’actuació del programa es realitzarà a través de moltes activitats, que van des de reunions, tallers, inversions, intercanvis, capacitació per a l’habilitació i ocupació, diversificació i escalonament en parcel·les d’agricultors, sensibilització i altres. Totes elles tenen en comú una manera d’actuar que privilegia a les persones, és a dir, que sent els protagonistes principals, les activitats constitueixen un instrument per a que aquests assoleixin capacitats i habilitats per resoldre situacions que se presenten, enfortint el saber i el saber fa de les persones involucrades, per altra banda les activitats ajuden a assolir fites concretes, que són situacions problemàtiques que la gent desitja resoldre per assolir les seves aspiracions de vida. La sostenibilitat garanteix per la manera de fer feina de l’associació Tecuilcán, a partir de la participació activa de la població. El programa s’executa en coordinació estreta amb les municipalitats del territori i amb altres actors i institucions vinculades. Tecuilcán reconeix que tant, l’autoritat local com les famílies i comunitats, son actors imprescindibles en la gestió de recursos naturals i mitjans de vida.