Estudi sobre la migració a Menorca

Número:
2018404
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Autoritats locals
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
12.000€
Entitat executora:
Fons Menorquí i Agrup360
SINOPSI:

El Fons Menorquí de Cooperació, amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, ha promogut la realització d’un estudi per conèixer la situació de les persones migrades i les polítiques interculturals a Menorca. 

L'estudi aborda el tema de la migració i la interculturalitat a Menorca des de tres perspectives. En primer lloc, la integració ciutadana de les persones migrades des de la vessant econòmica, social i política, a partir de la realització de 109 entrevistes. En segon lloc, la percepció de la població jove en relació a la immigració i la multiculturalitat i el grau de relacions interculturals que estableixen, a partir d'una enquesta en la qual hi ha participat 720 alumnes de 3r i 4t de l'ESO de vuit centres educatius. En darrer lloc, l'anàlisi de les polítiques públiques que es porten o no a terme per fomentar una societat intercultural, a partir del qüestionari Índex de Ciutats Interculturals del Consell d'Europa.

 

DOCUMENTS ADJUNTS
ENLLAÇOS RELACIONATS