Sostenibilitat i canvi climàtic

Enfortir capacitats polítiques, oganitz i tècniques de comunitats per la defensa del territori

Número:
2018243
Estat:
Actiu
País:
GUATEMALA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA
Aportació del Fons:
39935,13
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES - COL·LEGI CONCERTAT SANT FRANCESC D'ASSÍS
SINOPSI:

Enfortir les capacitats polítiques, organitzatives i tècniques de les dones i homes de les comunitats integrants dels moviments de defensa del territori dels municipis de Carchá i Cahabón del departament de Alta Verapaz, per la defensa dels seus drets, la comunicació alternativa, la incidència i exigència de processos de consulta sobre els seus territoris i bens naturals.La vulneració dels drets individuals i col·lectius de la població indígena en els departaments de Alta Verapaz i Quiché s’han aguditzat degut al model de desenvolupament extractiu promogut per l’estat de Guatemala, que entra en conflicte amb la visió indígena del territori i els bens naturals. La criminalització i amenaces, això com l’absència de participació efectiva, no respectant el dret a la consulta lliure i informada, la falta de informació a la població de temes polítics, socials i la gestió del medi ambient de forma sostenible són les problemàtiques que s’aborden a través de la present proposta. El principal objectiu es enfortir les capacitats polítiques, organitzatives i tècniques de les dones i homes de les comunitats integrants dels moviments de defensa del territori dels municipis dels departaments de Alta Verapaz i Quiché per la defensa del territori dels seus drets, la comunicació alternativa, la incidència i la exigència de processos de consulta dels seus territoris i bens naturals, cercant el bon ús i aprofitament dels mateixos.Per això la feina es desenvoluparà a partir de tres línies d’acció complementàries:1. Enfortiment de les capacitats d’incidència política i d’aliança de les organitzacions comunitàries indígenes dels municipis de San Pedro Carchá i Santa María Cahabón, per la defensa dels seus drets individuals i col·lectius i la cerca de propostes per al bon ús del territori i dels bens naturals. En relació en aquest eix, la població titular dels drets ha posat èmfasis en la defensa dels seus drets col·lectius, la incidència i exigència dels processos de consulta damunt dels seus territoris i bens naturals, cercant el bon ús i aprofitament dels mateixos.2. Conformació d’un equip humà i tècnic capacitat en comunicació radial a les comunitats indígenes dels municipis de Santa Maria Cahabón i San Miguel Uspatán, pel enfortiment de les organitzacions comunitàries.3. Enfortiment de les capacitat de les organitzacions del municipi de San Pedro Carchá en la implementació de les consultes comunitàries davant dels projectes extractius en el seu territori, a través de la conformació d’un comitè de consulta comunitària, integrat per 30 persones amb coneixements i capacitats per dur a terme un procés de consulta comunitària en el seu territori.L’estratègia i la priorització de les accions responen a la demanda de les pròpies comunitats, es defineix una metodologia de feina participativa que contribueixi a l’enfortiment de les comunitats i els seus processos organitzatius en la defensa dels seus drets com a pobles originarisEl Col·lectiu MADRESELVA ha elaborat al llarg dels anys diferents materials per al recolzament de informació i capacitació, adaptats a les característiques i necessitats dels pobles amb els que fa feina. Els principals manuals que s’utilitzaran per els tallers i capacitacions són:- Escola de pensament ecologista- Història ecològica de la meva comunitat - Manual de seguiment comunitari de qualitat de l’aigua- Metodologia “El camino del agua”- Metodologia “Agenda ecologista”- Metodologia de Consum responsable.- Metodologia de Gestió ecològica del risc.- Metodologia Procés per a la restauració d’ecosistemes.