Dones i famílies en acció per la vida

Número:
2020145
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
40.000€
Entitat executora:
Tecuilcan
SINOPSI:

La pandèmia Covid-19, s’ha sumat a la problemàtica que presenten les famílies de Ometepe, afectant la seva economia i la seva vida social. El seu impacte es veu reflectit sobretot en una reducció dràstica dels ingressos i en un augment de les situació de violència cap a les dones Concretament, el 67% de les dones consultades indiquen que se senten més insegures perquè tenen por a la pandèmia i el 78% es va referir a la situació de violència cap a les dones ha augmentat o s’ha mantingut el maltractament físic i psicològic. 
El projecte contribuirà als esforços que realitzen el governs municipals d’Ometepe per la rehabilitació, econòmica i social, de dones i famílies productores, i a la reducció de la vulnerabilitat en la que viuen dones, joves, fillets i filletes, davant les amenaces sanitàries, climàtiques i de violència de gènere. 
Per aconseguir-ho s’ha definit tres resultats interconnectats entre sí:

  • Reactivació de les economies de les famílies emprenedores i productores desnvoluparan pràctiques resilients, afavorint la interacció entre pars.
  • Filletes i fillets de 10 escoles i preescolars hauran millorat les seves pràctiques d’higiene i seguretat. 
  • Homes, dones, filletes i fillets amb majors capacitats en la prevenció personal i grupal i en la ruta de denúncia de situacions d’assetjament i violència de gènere i generacional.

El projecte treballarà amb 1.500 habitants i 300 famílies. De manera indirecta s’arribarà a unes 1.600 persones en total.