Dinamització de l'economia local visibilitzant la relació entre DDHH i migració laboral

Número:
2019140
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
NICARAGUA
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
40.000€
Entitat executora:
UCOM
SINOPSI:

Aquesta proposta tracta d’abordar la mobilitat de les persones en quan a la seva interacció dinàmica amb l’ocupació, la desigualtat i el gènere. Es parteix de que la realitat al municipi de Yalagüina de falta d’ocupació plena i productiva és la principal causa en l’elevada taxa de migracions tant internes (feines de temporada agrícoles) com externes cap a Costa Rica, Panama, Espanya i Estats Units.
Des d’aquesta lògica d’incidència, el projecte promourà processos productius, 4 emprenedories del sector de les “rosquillerias” (panificació procés d’elaboració artesanal d’aliments, agroindústria alimentària), implicant a 28 famílies integrades per 75 persones, de les que 2 d’elles tenen capacitats diferents i una persona és de la 3a edat. Els/les caps de família són 19 dones i 9 homes.
Totes les unitats productives comptaran amb incidència en el mercat local i departamental, i estan conformades a nivell familiar.