Diàlegs Juvenils

Número:
2020011
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Joves
Àmbit:
Educació i Convivència
Aportació del Fons:
2.784€
SINOPSI:

El projecte pretén afavorir la construcció d’una ciutadania activa crítica i compromesa  a través de la  creació d’un espai per joves de 14 a 17 anys en el qual es puguin apropiar de la seva paraula i escoltar la paraula de l’altre sobre tot allò que els preocupa i interessa. Es treballarà des del diàleg socràtic i la mirada socioafectiva

El diàleg socràtic és aquell que cerca la construcció d’arguments sòlids per anar adquirint coneixement sobre les qüestions que ocupen als seus participants. El diàleg socràtic posa en pràctica les habilitats intel•lectuals que es necessiten per a portar a terme un pensament crític, creatiu, curós, analític i honest.

La mirada socioafectiva busca identificar i processar els impactes/les implicacions personals i col.lectives de les realitats viscudes. Pretén generar capacitats emocionals que ens ajudin a relacionar-nos  satisfactòriament amb nosaltres mateixes, amb l’altre, amb el grup i amb la comunitat. 
  
Es tracta d’una experiència pilot que es realitzarà entre gener i juny de 2021 amb un grup d’entre 8 i 15 joves. 

-    3 sessions informatives
-    1 sessió introductòria
-    5 tallers entre febrer i juny
-    2 tallers opcionals
-    1 trobada final de tancament

El projecte serà realitzat per Jara Sànchez i la tècnica d’Educació per a la Ciutadania Global del Fons Menorquí