Defensa dels DDHH de la població migrant a Lesvos

Número:
2020143
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
GRÈCIA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
30.000€
Entitat executora:
Legal Centre Lesvos
SINOPSI:

El Legal Centre Lesvos (LCL) és una entitat dedicada al suport legal, representació i orientació jurídica de persones desplaçades, migrades, refugiades i sol·licitants d’asil a Grècia i a altres estats membres de la UE. Té com a principal objectiu la defensa dels DDHH dels migrants i la lluita contra totes les formes de discriminació, racisme, xenofòbia que arrisca l’accés i l’ús efectiu dels seus drets.

Durant l’any 2018 el Fons Menorquí aportà 20.000€ per recolzar la seva feina a l’illa de Lesvos, en l’acompanyament als sol·licitants d’asil i a la incidència política per a la defensa dels seus DDHH.

Fins al setembre de 2020, a l’illa de Lesvos, s’hi trobava el campament de refugiats més gran de la Unió Europea: Moria. Durant la nit del 8 al 9 de setembre, el campament es va incendiar i totes les 13.000 persones que s’hi trobaven, han quedat sense llar i afronten unes condicions precàries i d’incertesa a l’illa. L’ajuda a aquesta població per part de les autoritats competents ha resultat ser insuficient fins el moment. S’han fet trasllats a la península grega i s'està constuïnt un nou campament de refugiats on s’han establert mesures restrictives de moviment.

En aquest context el nou Pacte Migratori anunciat per la Comissió Europea, dona major suport a les mesures dissuasòries, de detenció i deportació, més que a fer prevaldre la defensa dels DDHH de les persones migrants i donar compliment al Conveni de Ginebra de 1951 que reconeix el dret d’Asil o al compliment de les promeses de reubicació per part dels estat membres de la UE.
Per altra banda, el govern grec ha modificat la la llei d’asil i migració, el que ha suposat una acceleració en la valoració de les sol·licituds d’asil, ara sumàries amb un reducció dràstica i perillosa dels drets i garanties processal, i un accés limitat (o impossible) a realitzar recursos legals per a les poblacions que sol·liciten asil a Grècia.

La intensificació del discurs racista i anti-immigrant, ha alimentat la criminalització de les ONG’s que treballen a Lesvos, fins al punt d’impedir la intervenció i recolzament logístic, humanitari, sanitari o social. O en el cas de Legal Center Lesvos, d’assessorament legal en el procés de sol·licitud d’asil.

Per això que després de 4 anys de continuada feina d’acompanyament i assessorament legal, LCL troba la necessitat de complementar la seva tasca legal, amb la denúncia de la les violacions de DDHH que suposa la situació actual de la població refugiada, desplaçada i migrada atrapada a l’illa. 

L’objectiu és sensibilitzar i fer incidència per a que es respectin els DDHH a través de la denúncia de les violacions dels drets de la població migrada a l’illa. Es planteja la coordinació amb altres entitats de defensa dels DDHH, la publicació, comunicació i difusió de la situació actual d’aquesta població a Lesvos, per tal d’aconseguir una millora en les condicions de vida de la població migrant tot i garantint el dret a la protecció internacional i d’asil.