Contribuint a l’exercici d’una ciutadania activa per al compliment de DDHH de dones a El Salvador

Número:
2021150
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Dones
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
50.000 €
Entitat executora:
ACUA
SINOPSI:

Amb aquesta proposta es pretén contribuir a la defensa dels DDHH i la democràcia a El Salvador, on es viu una situació de violència pels conflictes socioambientals. El projecte està dirigit a les dones defensores dels drets humans a la Cordillera El Bálsamo.

El projecte planteja l'enfortiment i articulació de les associacions de dones de quatre municipis d'aquesta zona, millorant els seus coneixements sobre conflictivitat territorial i els mecanismes de denúncia de violacions de DDHH.

S'han definit dues línies d'acció:

- Millora de les capacitats tècniques i organitzatives per la prevenció de violència de quatre associacions de dones. Aquest procés inclou tallers psicosocials dirigits a lideresses, jornades enfocades a la prevenció de violència dirigida a 50 comitès de dones de La Libertad, acompanyament legal i psicosocial a víctimes de violacions de DDHH i assemblees generals amb les associacions de dones.

- Articulació per a l'exercici ple dels drets de les dones de la Cordillera del Bálsamo. Les principals accions a desenvolupar són la conformació de la Xarxa d'Associacions de Dones Defensores de la Cordillera; una campanya de prevenció de violència i vulneració dels drets de les dones, la incorporació de dones a juntes d'aigua i comitès ambientals de vigilància de la Cordillera; exercicis de controladoria local municipal per al compliment dels drets de les dones i mobilització i incidència local per la defensa de drets.