Moviment de persones

Aumento capac Municip xa disminución factores que generan migración mediante 4 emprendimientos fami

Número:
2018133
Estat:
Actiu
País:
NICARAGUA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA
Aportació del Fons:
40000
Entitat executora:
UCOM-Unidad de Concertación y cooperación municipalista
SINOPSI:

“Aumento de las capacidades de la administración pública municipal en el impulso de alianzas que favorezcan una disminución a los factores que generan migración de las personas, en el municipio de Yalagüina (Dpto. Madriz, Nicaragua), mediante el fortalecimiento de cuatro emprendimientos de la economía familiar – asociativa en la zona rural. Fomentando el derecho al empleo en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.”L’acció del següent projecte té com a propòsit impulsar i organitzar petits i micro emprenedories que afavoreixin el desenvolupament econòmic local, i la dinamització i enfortiment del procés de la gestió municipal en el desenvolupament del territori, partint de les seves capacitats endògenes i dels seus habitants. Està pensada i dissenyada amb participació inclusiva i tracta d’incidir en la promoció d’igualtat entre homes i dones, en la seva relació directa amb la transversalització dels DDHH i la perspectiva de gènere, partint que la mobilitat de les persones és un dret humà. Es pretén enfortir les capacitats de la municipalitat de Yalagüina en el departament de Madriz, en el marc de les competències, entenent el paper del municipi i de l’administració pública municipal en la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament de l’economia local des d’una perspectiva inclusiva i sostenible, i fomentant el dret a la plena ocupació digna i el treball decent en la igualtat d’oportunitats per homes i dones. La intervenció se alinea amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8 i incideix des d’una visió de mobilitat de les persones en migració amb el 10.7 de la nova agenda per al desenvolupament de la ONU.Es promouran processos productius en 4 emprenedories del sector rosquilleria (planificació procés d’elaboració artesanal d’aliments, agroindústria alimentària), implicant a 40 famílies integrades per 121 persones.? 2 Emprenedories unitats de tallers familiars que elaboren rosquilles a la comunitat de la Esperanza.? 2 Emprenedories unitats de tallers familiars que elaboren rosquilles a la comunitat de Salamasi.El treball es realitzarà des d’una perspectiva de desenvolupament de iniciatives exitoses cap a un vigorós sector innovador, socialment responsable i integrat als fluxos de comerç i inversió, sent un element de dinamització de les economies locals per a que els municipis puguin accelerar el seu creixement econòmic i millorar les condicions socials dels seus ciutadans i ciutadanes.L’actuació incidirà a més, en la transversalització dels DDHH i la perspectiva de gènere, inclourà la perspectiva de gestió de riscos ambientals en la planificació integral del territori, partint de la ubicació geogràfica i les seves vulnerabilitats ambientals corredor sec. A més des de la perspectiva de col·laborar i contribuir a l’equitat, la justícia, el compliment dels drets humans, la cohesió social i la lluita contra la pobresa i les desigualtats.Es plantegen 4 línies estratègiques de intervenció:1. Inversió en infraestructures i equipaments2. Formació: a partir de tallers de capacitació per a la planificació empresarial a petita escala.3. Capitalització: facilitar una línia de petits crèdits en la modalitat de fons de devolució i flexibles en condicions preferencials, dirigits a l’emprenedoria dinàmica a través del A través del Fons de Rehabilitació de l’Economia Local establert per l’UCOM,4. Desenvolupament de capacitats de l’equip tècnic de la municipalitat dins l’àrea de desenvolupament.L’enfocament inclusiu i vinculat als ODS respectius persegueix facilitar les iniciatives que permetin pal·liar factors que generen migració entenen la mobilitat de les persones com un dret humà i que ha de ser atès com a tal en els diferents contextos.