Augmentar capacitats locals amb visió de gènere per conservar ecosistemes i accés equitatiu a l'aigua

Número:
2019247
Estat:
Tancat
País:
EL SALVADOR
Àmbit:
Sostenibilitat al planeta i canvi climàtic
Aportació del Fons:
67.252,14€
Entitat executora:
Entrepobles i CRIPDES
SINOPSI:

El projecte busca enfortir les capacitats dels habitants de 20 comunitats rurals dels municipis de “El Paisnal” y “Suchitoto” per promoure la seva participació en la gestió dels bens naturals i la conservació dels ecosistemes dels seus territoris. Per aquesta finalitat es desenvoluparan diferents processos de formació, organització i incidència amb al menys 60 estructures comunitàries a nivell municipal i nacional per a que puguin treballar  en pro a l’accés equitatiu de l’aigua en un context d’un greu crisi hídrica i plans de privatització que duen a terme alguns sectors, amb el fi d’augmentar els beneficis d’alguns grups de poder econòmic del país.

Les principals activitats del projecte estan relacionades amb l’enfortiment organitzatiu de les estructures comunitàries, tals com ADESCOS, Juntes d’aigua, comitès de dones i comitès de joves. A més a més, s’aprofundirà en la formació de 80 líders i lidereses, s’elaboraran propostes de reformes a les polítiques i ordenances municipals relacionades a la gestió ambiental i es desenvoluparan accions de sensibilització, comunicació i incidència a nivell local i també a nivell nacional per a influir en els titulars d’obligacions per a que l’accés a l’aigua sigui reconegut com un dret humà i la gestió de l’aigua al Salvador sigui sent pública.