Atenció i protecció a les víctimes de violéncia social

Número:
2017240
Estat:
Actiu
País:
EL SALVADOR
Àrea geogràfica:
AMÈRICA
Aportació del Fons:
40000
Entitat executora:
CREU ROJA INSULAR DE MENORCA,CRUZ ROJA SALVADOREÑA&amp
SINOPSI:

La inseguretat és considerada per la ciutadania com el principal problema d'El Salvador tant la violència per part de les maras com del crim organitzat. Hi ha una mitjana de 937 víctimes per cada 100.000 habitants. Les accions impulsades pel govern es centren en aspectes punitius contra l’ofensor però hi ha poca justícia restaurativa i de cuidat per les víctimes. Amb aquesta intervenció Creu Rotja pretén enfortir el paper de la societat civil per la al construcció de pau a través de la defensa del seu drets. La participació ciutadana és clau per la legitimat de la política com prevenció i atenció a víctimes. El projecte es desenvoluparà a dos municipis: Tonacatepeque i Ciudad Delgado. Tot dos estan prioritzats en el Pla El Salvador segur per tenir alts nivells de violència e inseguretat concentrat, estan entre els municipis més violents del país: Tres components principals de actuació?Promoure participació i capacitats de dialogo polític per defensors comunitaris en la exigibilitat dels drets de les víctimes. Es donarà formació a orientadors comunitaris en drets i acompanyament psicològic a les víctimes. Es treballarà en la articulació de xarxa de defensors per el diàleg a través de l’escola de DDHH i Democràcia. ?Enfortir els sistemes locals de atenció i promoció d'accés a justícia d les víctimes de violència. Procés formatiu amb operadors de justícia municipals. Es conformarà dues comissions municipals i de interlocució amb defensors comunitaris. Des de aquestes espais es preparà protocol piloto sobre atenció i protecció dels drets de les víctimes. ?Consolidar espais permanents de diàleg per establir un Siteam Nacional de Atenció i Protecció dels drets de les víctimes e la violència. Amb formació a operadors nacionals de justícia en atenció integral i enfoqui de drets per a les víctimes de violència. La participació de organismes municipals, defensors de drets i les pròpies víctimes serà clau en el projecte:-30 defensors i defensores participaran a la formació i en el seu paper de orientadors-80 operadors de justícia ( 40 municipal i 40 nacional) serà capacitats per la millor atenció integral de les víctimes i enfocament de drets. -S’estima en 340 víctimes de violència (204 dones) tindran millor accés a Serveis de atenció.