Assitència sanitària Quíos

Número:
2019137
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
GRÈCIA
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
25.000€
Entitat executora:
Salvamento Marítimo Humanitario
SINOPSI:

El projecte pretén millorar l’accés a l’atenció sanitària a la població en situació de refugi del Campament del Vial a Chíos, Grècia. Per assolir aquest objectiu es treballa conjuntament amb KEELPNO /Hellenic Centre for Disease Control and Prevention) en el desenvolupament de les estructures organitzatives i de l’assistència sanitària en el marc d’actuació del Ministeri de Salut Greg i altres organitzacions com UNHCR (alto Comisionado de les NNUU per als refugiats).

Es desenvoluparan les següents accions sanitàries: 

  •  Atenció Primària de Salut al Camp del Vial de dilluns a divendres de 16h a 22h
  • Atenció d’Urgències en el Camp del Vial de dilluns a divendres de 22h a 08h
  • Atenció d’Urgències “on call” els caps de setmana
  • Atenció sanitària a les arribades de pasteres (landing)
  • Seguiment de malalties cròniques i/o casos complexes amb les especialitats mèdiques corresponents 
  • Captació i derivació de persones vulnerables que precisin assistència psicològica.
  • Cobertura d’assistència de salut buco-dental i altres especialitats mèdiques.
  • Aportació de farmaciola i materials sanitaris necessaris, així com el recolzament econòmic per a la realització de probes diagnòstiques i consultes especialitzades en el sistema privat de salut.
  • Accions de promoció de la salut.

La capacitat del camp contempla un màxim de 1.014 persones i segons les darreres xifres oficials a 30/06/2019 el nombre de persones refugiades al cam del Vial arriba a 1.995.

Per dur a terme les activitats sanitàries en pro dels DDHH, a l’any 2016 es va crear un equip conformat per un coordinador general local, un coordinador sanitari local i dos traductors locals. A més a més, l’equip de SMH compta amb la presència de dos equips sanitaris, dos voluntaris/es metges i infermers/eres.