Assistència obstètrica a dones afectades per la crisis de Síria

Número:
2019324
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Dones
País:
LÍBAN
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
Creu Roja Illes Balears
SINOPSI:

Els 12 mesos de projecte que es presenta al Fons i que forma part d’una intervenció més àmplia, millorarà l’assistència obstètrica i ginecològica orientada a la població refugiada síria, palestina i població local d’acollida, a través dels serveis a n’aquest nivell facilitats als 5 hospitals de la MLRP. Aquests hospitals es troben localitzats a Safard, Al-Nasra, Haifa, Al-Hamshari i Balsam. La intervenció global, dins la qual s’integra l’acció a ser coberta per el Fons, es farà càrrec de la cobertura de copagament dels parts –bé sigui via cesària o part vaginal- (identificació, selecció  de dones en situació de vulnerabilitat que no puguin accedir a un part de qualitat i amb garanties. Aquestes situacions s’engloben dins dels denominats casos social valorats per les treballadores socials.) A més a més, i ja en el cas de l’aportació directe del Fons Menorquí, cobrirà la dotació d’equipament i medicaments específics per a les atencions ginecològiques i obstètriques dels cinc serveis. Tot i que no es contempla com a cobertura directa dins de l’acció del Fons, la proposta global al mateix temps tindrà en compte la rehabilitació del servei de ginecologia i obstètrica de l’Hospital de Balsam (al sud del país), i el reforç de capacitats de personal hospitalari. 
 
La intervenció s’integra a estructures sanitàries en funcionament (amb recursos humans preparats i serveis operatius) i s’orienta a garantir i enfortir el servei sanitari existent. 
 
L’atenció universal per part de la MLRP –delegació del Líban- i el respecte a més a més dels principis de neutralitat i imparcialitat, permet que moltes dones (amb recursos econòmics limitats i situacions familiars de vulnerabilitat) puguin accedir a una atenció ginecològica obstètrica amb dignitat i seguretat.