Assessorament, suport legal a persones refugiades a Lesbos

Número:
2018319
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
GRÈCIA
Àmbit:
Moviment de persones
Aportació del Fons:
15.000€
Entitat executora:
LESBOS LEGAL CENTER - LA GARRIGA SOCIETAT CIVIL - FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SINOPSI:

Des de l’acord entre la Unió Europea i Turquia de març de 2016, a Lesbos hi ha atrapades més de 4.000 persones en condicions de vida miserables, l’impacte de les persones refugiades en la situació global de Lesbos ha estat fort. La majoria d’aquesta gent, sense llibertat de moviment, es troben en risc de ser deportades a Turquia. Per evitar les deportacions i que puguin romandre a territori europeu, el suport i la representació legal per la defensa dels seus casos és crucial.

En aquest sentit, davant de la vulneració sistemàtica dels seus drets més bàsics, el grau d’urgència que comporta la situació és màxim, a més a més cada setmana hi ha més persones que arriben en barca i el nombre de sol•licitants d’asil atrapats s’acumula. A la majoria d’aquestes persones no se’ls hi dóna cap possibilitat de viatjar a la Grècia continental.

Entre la població beneficiària pel projecte de Lesbos Legal Centre i la Garriga Guerrera es contempla a tota la població refugiada de la illa de Lesbos. Entre el col•lectiu de persones refugiades, els homes –en general joves i solters- són la gran majoria. Tanmateix, el Lesbos Legal Centre aplica una perspectiva de gènere en el seu treball diari i fa una feina legal encarada a protegir a les persones més vulnerables: infants, mares solteres, menors no acompanyats, etc.

Com a objectiu específic, la Garriga Societat Civil també pretén acompanyar al Lesbos Legal Centre en les seves tasques de suport polític als refugiats que s’organitzen com a col•lectiu. La Garriga Guerrera vol fer de corretja de transmissió de les reivindicacions pròpies dels refugiats, fer monitoratge de les vulneracions que es cometen en contra seva i difondre a través d’articles, imatges i reportatges tot allò que afecta a les sol•licitants d’asil a Lesbos. Per La Garriga Guerrera, un altre dels objectius concrets és preparar un litigi legal al Tribunal Europeu de Drets Humans amb Lesbos Legal Centre, la Plataforma d’Advocats per la Llibertat de Turquia i entitats catalanes com l’Observatori DESC i Stop Mare Mortum. La identificació i estudi de viabilitat de la causa o causes a partir de les quals es poden plantejar litigis estratègics seran valorats conjuntament amb les entitats catalanes que promouen aquest projecte juntament amb Lesbos Legal Centre. A tall d’exemple, el litigi podrà versar sobre les condicions d’acollida de sol•licitants d’asil a Grècia (responsabilitats de l’Estat grec i per extensió de la Unió Europea), la situació dels menors no acompanyats, el tractament de les situacions de persones en situació de major vulnerabilitat, la consideració de Turquia com a tercer estat no segur, etc.

ENLLAÇOS RELACIONATS