Acompliment del dret humà al'aigua amb el protagonisme de dones al municipi del Puerto de la Libertad

Número:
2023172
Estat:
Actiu
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àmbit:
Sostenibilitat del planeta
Aportació del Fons:
70.000,00 €
Entitat executora:
ACUA
SINOPSI:

El problema central identificat és l'afectació a la qualitat de vida de les dones de la comunitat Sant Antoni Majahual i les seves famílies, a causa de la mala qualitat de l'aigua de la que s'abasteixen.

En aquesta comunitat habiten 160 famílies, 523 persones (279 dones i 244 homes) amb manca d'aigua domiciliar, la font d'aprovisionament són pous privats que tenen alguns habitatges i el riu El Majahual que passa a un costat de la comunitat, les aigües del qual no són aptes per al consum humà, a causa de la contaminació.

La mala qualitat de l'aigua, colpeja la precària economia familiar i la seva salut, ja que, per proveir-se d'aigua per beure, moltes famílies gasten més de $10 mensuals comprant aigua embotellada quan els seus ingressos són menors de $300.00 mensuals.

En aquest sentit, és urgent que la comunitat compti amb un projecte que els proveeixi d'aigua potable de qualitat, i també que les dones habitants de Sant Antoni Majahual tenguin les capacitats organitzatives suficients per gestionar i administrar adequadament i eficientment un sistema comunitari d’aigua.

Per això, s'han definit tres estratègies o línies d'acció que componen els resultats d'aquest projecte:

1) Enfortir el teixit comunitari des de l'apoderament social de dones a la comunitat San Antonio Majahual.

2) Millorada les capacitats comunitàries per a la governança i la gestió sostenible del Sistema de Proveïment dAigua (SAP) a través de les TICS; amb EGyBDH.

3) Funcionant un pou per l’aprovisionament d'aigua potable a la comunitat San Antonio Majahual, que millora les condicions mediambientals i sociosanitàries especialment de dones i nenes.