Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament per a 31 dones

Número:
2019248
Estat:
Tancat
Beneficiari:
Camperols i població rural
País:
ÍNDIA
Continent:
ÀSIA
Àmbit:
Moviments migratoris i refugi
Aportació del Fons:
70.000,00€
Entitat executora:
Fundació VIcente Ferrer i Rural Development Trust
SINOPSI:

Amb aquest projecte es pretén actuar sobre dos problemes diferents, però complementaris: d'una banda la falta d'accés al dret a un habitatge digne i per una altra els problemes per fer efectiu el dret a l'aigua i al sanejament.
Mitjançant el present projecte es construiran 31 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat a la comunitat rurals de S.Kondapuram, a la regió de Kalyandurg, Districte Anantapur, que quedaran en mans de 31 dones. Aquestes famílies viuen actualment en cabanes, barraques o en habitatges deteriorats, poc saludables e insegurs, sense cap accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones.
La construcció dels habitatges amb sanejament repercutirà en una millora de les condicions de vida, de la salut i la seguretat de tots els i les membres de les famílies, especialment de les dones i de les noies, és a dir, dels grups més vulnerables dins d’aquestes famílies. A més a més, el projecte promou la reducció de la discriminació que pateixen les dones, augmentant la seva consideració social dins les seves pròpies famílies i comunitats enfront de la resta de població.
Amb la realització d'aquest projecte, s’aconseguirà l’objectiu de facilitar l'accés a un habitatge digne amb sanejament bàsic a les dones i les seves famílies. Les activitats necessàries per aconseguir aquest objectius son:
• Construcció dels habitatges.
• Construcció dels banys i latrines.
• Accions de sensibilització amb la població beneficiària: taller de construcció de capacitats i taller de sensibilització en pràctiques d'higiene i sanejament.