La Junta de Govern del Fons Menorquí està formada per representants dels ajuntaments de l'illa, del Consell Insular i dels Govern Balear, així com de nou ONGD. La darrera renovació es va realitzar el 30 de juliol de 2019.

Les persones membres de l'actual Junta de Govern són :