Ens organitzam i funcionam a partir del principi de democràcia interna, garantint la participació de totes les entitats sòcies en la presa de decisions i en les accions que es duen a terme. El màxim òrgan de decisió és l'Assemblea General.

  L'ÒRGAN DE GOVERN I COMPOSICIÓ 

   

  L’Assemblea General és l’òrgan de govern i representació suprem del Fons Menorquí i la integren les persones representants de totes les entitats associades. Pren els acords segons el principi majoritari o de democràcia interna, de conformitat amb el que estableix l’article 11.3 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret a l’associació. La darrera renovació es va realitzar el 7 d'agost de 2023.

  La presidència s'elegeix de manera rotatòria entre els ajuntaments cada dos anys. 

  Formen part de l’Assemblea General els membres següents:

  L’EQUIP TÈCNIC

   

  Al Fons Menorquí tenim un equip tècnic que s'encarrega d'executar les accions que són aprovades per l'Assemblea i es concreten en els plans d'acció anuals. Es compta amb una Relació de Llocs de Feina i catàleg de funcions.

  L'equip pot estar format per un nombre variable de persones en funció de les necessitats i el pressupost del Fons. Actualment, està integrat per:

   

  Direcció-Gerència

  És l'encarregada de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per assegurar el funcionament de l'associació i el compliment i execució dels acords per l'Assemblea. 

  Marga Benejam Coll
  971 37 35 09
  fons@fonsmenorqui.org

  Administració

  Aquesta àrea s’ocupa de les tasques administratives i de donar suport a la gerència i les demés àrees de l’entitat.

  Joselin Miranda Cespedes
  971 37 35 09
  administracio@fonsmenorqui.org

  Cooperació Internacional

  Aquesta àrea s’ocupa de coordinar els projectes i altres actuacions de cooperació, post emergències i ajuda humanitària, així com de garantir l’execució, seguiment i avaluació de dits projectes. 

  Aina Tejero Orfila
  971 37 35 09
  projectes@fonsmenorqui.org

  Educació i convivència

  Aquesta àrea s’ocupa de coordinar i també executar els projectes i altres iniciatives de sensibilització, educació i desenvolupament local, així com garantir-ne el seguiment i l’avaluació. 

  Clàudia Pons Martí
  971 37 35 09
  desenvolupamentlocal@fonsmenorqui.org