El Fons Menorquí de Cooperació fem feina per reduir la pobresa i les desigualtats a partir de la defensa dels drets humans i la sostenibilitat. Cercam canviar des d’un enfocament global-local l’entorn socioeconòmic i polític que perpetua les relacions injustes existents als nostre planeta, a fi que totes les persones, sense discriminació, puguin exercir el seu dret a participar de manera equitativa per millorar constantment el seu benestar.
 

El Fons Menorquí incorporam, així mateix, el convenciment que la participació de les dones en totes les esferes, en igualtat de condicions que els homes, és una condició indispensable per al desenvolupament.
 

La nostra feina es centra, fonamentalment, en el finançament de projectes de cooperació i d’educació per a la transformació social.