Impulsam, finançam i executam accions que cerquen donar resposta a part dels desafiaments que actualment planteja el món globalitzat. Ens centram en quatre eixos temàtics: Sostenibilitat i canvi climàtic, moviments migratoris, educació i convivència i perspectiva de gènere. 

Engloba les accions per disminuir els efectes del canvi climàtic i afavorir l’accés a l’aigua, sanejament i sobirania alimentària.

Engloba les accions per millorar les condicions de vida i garantir els drets de la població migrant, desplaçada i refugiada.

Engloba les accions per promoure una ciutadania crítica, compromesa i activa amb la transformació de la realitat global i local.

Engloba les accions per incorporar la perspectiva de gènere a totes les nostres activitats.

Pla Estratègic

1 resultats

Pla Estratègic 2023-2028

Pla Igualtat

1 resultats

Pla d'igualtat 2024-2029

Memòries

7 resultats

Memòria 2023

Memòria 2022

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017