El Fons Menorquí de Cooperació convoca periòdicament ajudes per a la Cooperació al Desenvolupament i per a l'Educació per a la Ciutadania Global per tal de construir, entre totes, un món més just i sostenible.

Actualment estan obertes les següents convocatòries per l'any 2019: convocatòria per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i  convocatòria per a projectes de d'Eduació per a la Ciutadania Global.

A més, ha sortit una convocatòria d'una beca per a l'estudi de les migracions a Menorca.

 • CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

  El Fons Menorquí entén com a projectes de cooperació al desenvolupament un conjunt d'accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o zona dirigits a una població beneficiària concreta.

  Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació a línies estratègiques i zones geogràfiques recollides en el Pla Estratègic 2018-2022 emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per les Nacions Unides i els principis de la Declaració de París. En coherència els projectes presentats hauran d'alinear als ODS.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

  L’objecte d’aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als agents d’EpD de les Illes Balears en la tasca d’aconseguir una societat balear més solidària i justa, conscient de les situacions que viuen les persones dels països en desenvolupament i crítica amb les causes que les provoquen, especialment amb les lligades als models de desenvolupament dels països del Nord.

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • BECA SOBRE MIGRACIÓ A MENORCA

  La finalitat d’aquesta beca és fer una valoració de la situació fent especial atenció a les oportunitats i dificultats en les que es troben.

  L’import màxim de la beca serà de 12.000 euros i es poden presentar sol·licituds en els propers 15 dies naturals després de la publicació de les bases.

  Els projectes presentats en qualsevol de les convocatòries es valoren d´acord amb els criteris que es defineixen en les bases que es poden descarregar més avall. En els documents s'especifiquen també les característiques i terminis que s'han de complir per optar a cadascuna de les subvencions o ajudes.

  DOCUMENTS ADJUNTS