El Fons Menorquí de Cooperació convoca periòdicament ajudes per a la Cooperació al Desenvolupament i per a l'Educació per a la Ciutadania Global per tal de construir, entre totes, un món més just i sostenible.

Actualment estan obertes les següents convocatòries per l'any 2019: convocatòria per a projectes de Cooperació al Desenvolupament i  convocatòria per a projectes de d'Eduació per a la Ciutadania Global.

A més, ha sortit una convocatòria d'una beca per a l'estudi de les migracions a Menorca.