Al Fons Menorquí de Cooperació treballam:

Amb perspectiva de gènere

 
Les nostres actuacions contribueixen a posar fi a les formes de discriminació contra les dones i les
filletes al món. Per això avançam en la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les
nostres activitats i asseguram la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats
en totes les accions que desenvolupam.
 

En xarxa

 
Cream aliances amb entitats, associacions i moviments socials que treballen amb objectius
comuns per tal de fomentar noves formes de cooperació en les nostres actuacions. Així, facilitam
processos de canvi des d’un enfocament col·laboratiu.
 

De forma transparent

 
Apliquem pràctiques de bon govern, transparència i rendició de comptes per ser coherents entre el
que pensam, el que deim, el que feim.
 

Amb visió municipalista

 

Entenem que la cooperació passa també per enfortir el rol dels ajuntaments, entitats locals, associacions I col·lectius I promovem espais democràtics de concertació local amb la intenció d’articular i compementar esforços per un model de desenvolupament sostenible.

 

 

  • Camí cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible

    Consulta el nostre Pla Estratègic 2018-2022