Treballem per:

  • Incorporar la perspecitva de gènere a totes les activitats del Fons, tant al propi funcionament intern com als projectes que impulsem a nivell local i/o global.

DESTAQUEM

Projecte d'intervenció sociocultural online per a la creació d'una xarxa de dones que vetllarà per la igualtat a partir de l'accés a la cultura i de les possibilitats de l'entorn
Projecte per a fomentar relacions igualitàries lliures de masclisme en l'àmbit de la cooperació
Reforç dels coneixements, l’experiència i les aptituds pràctiques dels agents locals sobre gènere perafavorir la seva aplicació a les polítiques públiques municipals.