Treballem per:

  • Incorporar la perspecitva de gènere a totes les activitats del Fons, tant al propi funcionament intern com als projectes que impulsem a nivell local i/o global.

DESTAQUEM

El projecte planteja la sensibilització de la població en general per fomentar relacions igualitàries lliures de masclisme i intentar canviar una estructura social que genera discriminació
El projecte EGAL 2 té per objecte reforçar els coneixements, l’experiència i les aptituds pràctiques dels agents locals en matèria de gènere a fi d’integrar millor l'incorporació d'aquesta perspectiva dins les polítiques públiques municipals.