L'IBDona presenta l'estudi "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys"

L'Institut Balear de la Dona ha presentat l'estudi pilot "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys", que s'ha dut a terme en 9 instituts d'educació secundària de les Illes Balears per tal de conèixer quina és la percepció que en tenen els joves.

És un estudi pilot i qualitatiu, del qual se n'extreuen una sèrie de conclusions que, tot i no ser extrapolables, sí que són indicadores de quina percepció es té sobre la igualtat entre l'alumnat de les Illles Balears.