Prevenció de la radicalització violenta del joves. Taboula-Nakata. Tetuan. Fase III

El present projecte constitueix una tercera fase d’un procés de prevenció de la radicalització violenta de joves a barris vulnerables de la ciutat de Tetuan. A les anteriors fases, la segona recolzada pel Fons Menorquí, s’ha dissenyat un model de prevenció de la radicalització a través del desenvolupament de programes socioeducatirus de prevenció, capacitació , sensibilitzant i implicant al conjunt de la comunitat socioeducativa, i s’ha implementat a tres centres públics d’ensenyança secundària del barri de Coelma.

Empoderament per al lideratge de les dones i joves amb enfocament al dret a l'aigua i sanejament

En els darrers anys, Guatemala ha vist agreujats els efectes del canvi climàtic i l'escalfament global amb el progressiu deteriorament del medi ambient, desastres naturals, la tala immoderada d’arbres, manca d’aigua, contaminació hídrica deguda a l’ús freqüent de productes químics i la falta de sanejament, i les malalaties que es deriven d'aquesta situació entre la població d’àrees rurals.