OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA

El Fons Menorquí de Cooperació obre una oferta de contractació del servei d’auditoria financera i auditoria operativa i de compliment de l’exercici 2023. Així mateix, per tal d’avançar encara més en el nostre compromís de transparència i rendició de comptes en relació a la nostra feina, la proposta també inclou una auditoria de cadascun dels projectes de cooperació i emergència que hem executat durant l’any 2022.

 

Lloc de lliurament: Oficina del Fons Menorquí de Cooperació, Carrer de la Pau 21, baixos, 07750 Ferreries 

 

Tota la informació es troba a la documentació adjunta.

DOCUMENTS ADJUNTS
OFERTA SERVEI OBERT SIMPLIFICAT AUDITORIA AUDITORIA FINANCERA, OPERATIVA I DE COMPLIMENT I DE PROJECTES