NOVA DATA- Conferència: "Les societats multiculturals i el repte de la interculturalitat"

Horari:
Dijous dia 9 de novembre a les 19.00h

Mohamed Fuad és director de l’associació marroquina ATIL que treballa des de fa molts anys per la prevenció de l’abandonament escolar i la violència entre els joves. Les seves principals línies d’intervenció són:

  • Prevenció de la violència en el medi escolar
  • Prevenció de la violència fonamentada en el gènere
  • Prevenció de la violència extremista

El Fons Menorquí de Cooperació, a través de Mans Unides, fa cinc anys que finança el projecte Prevenció de la radicalització violenta de la joventut a centres de secundària de Tetuán. Es tracta d’una iniciativa que treballa per prevenir la violència extremista entre els joves de Tetuan.

En aquesta xerrada oberta al públic general,  Fuad ens explicarà la seva feina i com treballen el repte de la interculturalitat en les societats multuculturals ens les que vivim per tal de millorar la convivència, reduïr violències, etc.

 

Carrec:
Fuad Mohamed, Director Associació marroquina ATIL
Organitzador:
Fons Menorquí de Cooperació